Ecommerce Website for MotorBike

Website Cung cấp khóa học để trở thành tay đua chuyên nghiệp, bên cạnh đó còn cho thuê áo giáp và bán phụ tùng xe máy.

Hỗ trợ Support miễn phí

Demo: http://myrideacademysaigon.com/

Giá sản phẩm
$1500 $1000
Số lượng

Trang Web được thiết kế với dao diện Responsive cho các thiế bị Máy tín, Lap, Mac, Điện thoại.

Với đầy đủ tính năng của một trang Web bán hàng.

Cho phép đăng tin tức tạo những bài Blog mới.

Code chuẩn SEO.

Trang quảng lý admin dễ sử dụng.


 • Easy to use
 • User-friendly Interface
 • Easy Installation
 • Fully responsive
 • Powerful Admin Panel
 • Clean and Comment based Coding
 • Important Dashboard Statistics
 • Free Customer Registration & Email Confirmation
 • Forget Password Option
 • Live Chat Script Setup
 • Customer Rating System
 • Customer Dashboard
 • Customer Profile Update
 • Customer Billing and Shipping Information Update
 • Customer Order History
 • Message to Customer after Payment
 • Multi-Language Support
 • 3 Level (Top Level, Mid Level and End Level) Product Categories
 • Showing New and Old Price Below Product
 • Complete Blog Page Management
 • Facebook Comment for Blog
 • SEO meta data setup for each post, page and category
 • Social Media URL Management
 • Photo and Video Gallery Management
 • Testimonial, FAQ, About and Contact Page Content Management

 • Bảo hành 1 năm
 • SEO
 • Free hosting

Không tìm thấy chính sách trả hàng

Các đánh giá (0)

Không tìm thấy đánh giá

Cho đánh giá

Xin đăng nhập để đánh giá
Đăng nhập

Sản phẩm liên quan

Xem tất cả sản phẩm liên quan bên dưới

Subscribe To Our Newsletter