Ecommerce Website

Website Thương mại điện tử dành cho doanh nghiệp, người kinh doanh buôn bán, giao dịch thông qua website,
Website thích ứng nhiều loại trình duyệt trên PC, Laptop, SmartPhone.

 • Tính năng mở rộng nâng cao, giúp người bán có thể bán được sản phẩm qua mạng internet và người mua có thể mua được sản phẩm họ cần thông qua mạng internet.
 • Website thương mại điện tử sẽ có chức năng chính đó là hiển thị thông tin sản phẩm bao gồm giá cả, giới thiệu về sản phẩm, chức năng mua hàng.
 • Giao dịch sẽ được thanh toán qua các cổng thanh toán trực tuyến chuyển khoản qua ngân hàng, Visa, Internet Banking...
Demo: http://www.ttk.technology/ecommerce/
Đây là Website Thương mại điện tử. Được phát triển bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Công Nghệ Thông Tin TTK. Website dùng để giới thiệu, trao đổi sản phẩm, hàng hóa giữa người bán và người mua.

Chọn kích cỡ
Giá sản phẩm
$773 $700
Số lượng

Thông tin về kỹ thuật:
 1. Website được xây dựng trên ngôn ngữ PHP. 
 2. Cơ sở dữ liệu: MySQL.
 3. Bảo mật: Chống lại SQL injection và XSS attack. Các trang admin được chek invalid page url submission để đảm bảo việc truy cập bất hợp pháp
Các loại chi phí:
 1. Chi phí cài đặt và hỗ trợ sử dụng website: 15.000.000 triệu VND
 2. Chi phí hosting: 500.000/năm
 3. Chi phí tên miền: 300. 000/năm (edu.vn)
 4. Chi phí bảo dưỡng: 500.000/năm
 5. Tổng chi phí: 16.300.000 triệu VND
 6. Ghi chú: Chi phí trên chỉ là chi phí phát sinh ban đầu. Tùy theo nhu cầu khách hàng, chi phí có thể sẽ được cập nhật lại

 • Easy to use
 • User-friendly Interface
 • Easy Installation
 • Fully responsive
 • Powerful Admin Panel
 • Clean and Comment based Coding
 • Important Dashboard Statistics
 • Free Customer Registration & Email Confirmation
 • Forget Password Option
 • Country-wise Shipping Cost Setup
 • Manual Shipping Status Change
 • Email Subscription System
 • Subscriber Data Export as CSV
 • Product Search in Header
 • Adding any 3rd party script into head and body tag
 • Easy Use of Google Analytic, Facebook Comment etc.
 • Live Chat Script Setup
 • Customer Rating System
 • Customer Dashboard
 • Customer Profile Update
 • Customer Billing and Shipping Information Update
 • Customer Order History
 • Message to Customer after Payment
 • PayPal Payment System
 • Stripe Payment System
 • Bank Payment System
 • Cash On Delivery Payment System
 • Multi-Language Support
 • 3 Level (Top Level, Mid Level and End Level) Product Categories
 • Showing New and Old Price Below Product
 • Complete Blog Page Management
 • Facebook Comment for Blog
 • SEO meta data setup for each post, page and category
 • Social Media URL Management
 • Photo and Video Gallery Management
 • Testimonial, FAQ, About and Contact Page Content Management
 • Advertisement Section in Home Page
 • Advertisement Section in Product Category Sidebar

Mới 100%

Bảo hành 12 tháng bao gồm:

 • Cài đặt
 • Hướng dẫn sử dụng
 • Fix bug

Các đánh giá (0)

Không tìm thấy đánh giá

Cho đánh giá

Xin đăng nhập để đánh giá
Đăng nhập

Sản phẩm liên quan

Xem tất cả sản phẩm liên quan bên dưới

Subscribe To Our Newsletter