Giới thiệu

Công Ty TNHH Dịch Vụ Công Nghệ Thông Tin TTK (TTK Technology Services) được thành lập với ước muốn tạo ra được những sản phẩm phần mềm nhằm phục vụ cộng đồng và phát triển ngành công nghệ thông tin Việt Nam. Tạo ra công ăn việc làm cho mọi người và tăng thu nhập cho gia đình của tôi, Nguyễn Dũng Trí, một lập trình viên ưu tú và có nhiều ý tưởng mới phát triển ngành CNTT nước nhà.

Subscribe To Our Newsletter