Khoa Y ĐHQG TP.HCM

Cổng thông tin điện tử chứa các đường dẫn đến các ứng dụng hiện có trên website của Khoa Y ĐHQG TPHCM. Qua các đường dẫn, giáo viên và học sinh có thể biết đến các ứng dụng có sẵn cũng như hiểu được cấu trúc các chương trình thông qua các hướng dẫn bằng văn bản có sẵn trên application này.

Chọn kích cỡ
Giá sản phẩm
$2000 $1800
Số lượng

  1. Application có thiết kế phù hợp trên một số thiết bị di động.
  2. Hỗ trợ tốt cho trường Đại Học Quốc Gia TPHCM.
  3. Demo: https://play.google.com
  4. Chi phí phát triển application chưa bao gồm phí dịch vụ trên Google Play.

Chứa các đường dẫn đến các chức năng phục vụ cho sinh viên và giáo viên Khoa Y trường ĐHQG TPHCM.

Cần cài trên Android 5.0 trở lên

Bảo hành 12 tháng bao gồm:

  • Cài đặt trên GooglePlay
  • Hướng dẫn sử dụng
  • Fix bug

Các đánh giá (0)

Không tìm thấy đánh giá

Cho đánh giá

Xin đăng nhập để đánh giá
Đăng nhập

Sản phẩm liên quan

Xem tất cả sản phẩm liên quan bên dưới

Subscribe To Our Newsletter