Website ứng dụng YetAnotherForum

Diễn đàn trực tuyến cho Khoa Y - ĐHQG TPHCM (eOffice)
Website thích ứng nhiều loại trình duyệt trên PC, Laptop, SmartPhone.

 • Website hỗ trợ tốt cho việc khởi tạo một diễn đàn chuyên phục vụ cho việc giao tiếp của các sinh viên và giáo viên trong trường đại học;
 • Tổ chức điều phối các khâu giảng dạy và học tập;
Demo:
http://eofficemedvnu.edu.vn/
http://ieltspedia.com/

Đây Website Diễn đàn trực tuyến cho Khoa Y - ĐHQG TPHCM. Được phát triển bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Công Nghệ Thông Tin TTK. Diễn đàn phục vụ cho các sinh viên và giáo viên tại trường trong việc trao đổi thông tin giữa nhà trường và sinh viên.

Chọn kích cỡ
Giá sản phẩm
$120 $100
Số lượng

Thông tin về kỹ thuật:
 1. Website được cài đặt với mã nguồn mở từ Yet Another Forum.NET
 2. Website được viết bằng C#.
 3. Cơ sở dữ liệu: SQL Server
 4. Bảo mật: Chống lại SQL injection và XSS attack. Các trang admin được chek invalid page url submission để đảm bảo việc truy cập bất hợp pháp

Các loại chi phí:
 1. Chi phí cài đặt và hỗ trợ sử dụng website: 1.000.000 triệu VND
 2. Chi phí hosting: 500.000/năm
 3. Chi phí tên miền: 300. 000/năm (edu.vn)
 4. Chi phí bảo dưỡng: 500.000/năm
 5. Tổng chi phí: 2.300.000 triệu VND
 6. Ghi chú: Chi phí trên chỉ là chi phí phát sinh ban đầu. Tùy theo nhu cầu khách hàng, chi phí có thể sẽ được cập nhật lại.

The YAF.NET is an open source .NET forum project. YAF.NET is supported by an team of international developers who are build community by building community software.

 • Build with
 • Bootstrap Framework
 • Open Source Apache 2.0 Licensed
 • 100% Managed C# ASP.NET v4.7.2 and Above
 • MS SQL Server 2012 and Above
 • Unlimited Boards, Forums and Topics
 • Integrates into DNN & Other CMSes
 • 24 Language Localizations
 • Forum
 • Individual user graphic "Album" system with automatic thumbnails feature
 •  Polls
 • Timestamps are displayed in relative Time that refreshes automatically
 •  Multilingual support (also for RTL languages)
 • Unicode (UTF-8) encoding
 •  RSS & Atom Feeds for all Pages (e.g. Forums, Topics, Active Discussion)
 •  Daily Email Digest
 • Multiple Languages Supported
 • Available as stand-alone application, DNN Module and Sample Web Forms Application
 • Stable and Secure
 • Great Performance - Even for forums with a large numbers of users and posts,
 • Instant Full text Search

Mới 100%

Bảo hành 12 tháng bao gồm:

 • Cài đặt
 • Hướng dẫn sử dụng
 • Fix bug

Các đánh giá (0)

Không tìm thấy đánh giá

Cho đánh giá

Xin đăng nhập để đánh giá
Đăng nhập

Sản phẩm liên quan

Xem tất cả sản phẩm liên quan bên dưới

Subscribe To Our Newsletter