News Website

Website Tuyển Sinh cho Khoa Y - Đại Học Quốc Gia - TPHCM
Website thích ứng nhiều loại trình duyệt trên PC, Laptop, SmartPhone.

 • Nó là một trang tin tức, blog, hay cổng thông tin đáp ứng các nhu cầu thiết yếu cho các doanh nghiệp và người dùng phổ thông;
 • Website có giao diện đẹp và hấp dẫn;
 • Hỗ trợ rất nhiều tính năng tuyệt vời cần thiết cho một trang báo điện tử hiện đại và chuyên nghiệp.
 • Tất cả các loại thao tác nhập liệu đều có thể được thực hiện bằng bảng việc quản trị website mà không cần bất kỳ loại kiến thức về ngôn ngữ lập trình nào.
Demo: http://tuyensinh-medvnu.edu.vn
Đây là Website Tuyển Sinh cho Khoa Y - Đại Học Quốc Gia - TPHCM. Được phát triển bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Công Nghệ Thông Tin TTK. Website phục vụ như là một website hỗ trợ cho bộ phận tuyển sinh của Khoa Y - Đại Học Quốc Gia – TPHCM.

Chọn kích cỡ
Giá sản phẩm
$130 $100
Số lượng

Thông tin về kỹ thuật:
Website được xây dựng trên ngôn ngữ PHP. 
Cơ sở dữ liệu: MySQL.
Bảo mật: Chống lại SQL injection và XSS attack. Các trang admin được chek invalid page url submission để đảm bảo việc truy cập bất hợp pháp

Các loại chi phí:
Chi phí cài đặt và hỗ trợ sử dụng website: 1.000.000 triệu VND
Chi phí hosting: 500.000/năm
Chi phí tên miền: 300. 000/năm (edu.vn)
Chi phí bảo dưỡng: 500.000/năm
Tổng chi phí: 2.300.000 triệu VND
Ghi chú: Chi phí trên chỉ là chi phí phát sinh ban đầu. Tùy theo nhu cầu khách hàng, chi phí có thể sẽ được cập nhật lại.

 1. Easy and simple interface to use
 2. Fully responsive for any kind of device
 3. Powerful admin backend like WordPress
 4. Clean coding with proper commenting
 5. Secured coding against SQL injection
 6. Direct access or invalid URL press stopped for each pages
 7. Statistics of some data in dashboard
 8. Multilevel user management
 9. Multiple category layouts for the home page sections
 10. Unlimited category and post creation
 11. Scheduled post publishing options
 12. Unlimited photo and video gallery creation
 13. Unlimited photo and video creation
 14. Unlimited page creation
 15. Unlimited menu creation with dropdown
 16. Facebook comment section for each post
 17. SEO meta data setup for each post, page and category
 18. Unlimited file uploading system
 19. All major social media URL setup for top bar and sidebar
 20. Advertisement section image setup with links
 21. Subscriber data export as CSV format

Mới 100%

Bảo hành 12 tháng bao gồm:

 • Cài đặt
 • Hướng dẫn sử dụng
 • Fix bug

Các đánh giá (0)

Không tìm thấy đánh giá

Cho đánh giá

Xin đăng nhập để đánh giá
Đăng nhập

Sản phẩm liên quan

Xem tất cả sản phẩm liên quan bên dưới

Subscribe To Our Newsletter