Education Website

Website Phòng Đào Tạo cho Khoa Y - Đại Học Quốc Gia - TPHCM
Website thích ứng nhiều loại trình duyệt trên PC, Laptop.

 • Hỗ trợ các bộ môn, trung tâm xây dựng chương trình đào tạo BSĐK hay các khóa đào tạo liên tục;
 • Quản lý vận hành các chương trình đào tạo;
 • Tổ chức điều phối các khâu giảng dạy và học tập;
 • Điều hành các đợt kiểm tra, thi, đánh giá tập trung;
 • Tổ chức quản lý các bảng điểm gốc kết quả học tập của sinh viên;
 • Thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh;
 • Đề xuất những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung trong Quy chế học vụ, Quy chế giảng dạy;
 • Tập hợp, thống kê, xử lý và lưu trữ thông tin về học vụ;
 • Quản lý hồ sơ gốc và danh sách sinh viên.
Demo: http://www.pdt-medvnu.info
Đây là Website cho Khoa Y - Đại Học Quốc Gia - TPHCM. Được phát triển bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Công Nghệ Thông Tin TTK.Website phục vụ cho phòng đào tào và hỗ trợ công việc đăng ký môn học, xữ lý đơn thư của sinh viên Khoa Y - Đại Học Quốc Gia – TPHCM.

Chọn kích cỡ
Giá sản phẩm
$1291 $1000
Số lượng

Thông tin về kỹ thuật:
 1. Website được cài đặt với mã nguồn mở từ DotNetNuke.
 2. Website được viết bằng C#, mặc dù nó đã tồn tại trong nhiều năm như một dự án VB.NET.
 3. Cơ sở dữ liệu: SQL Server
 4. Bảo mật: Chống lại SQL injection và XSS attack. Các trang admin được chek invalid page url submission để đảm bảo việc truy cập bất hợp pháp

Các loại chi phí:
 1. Chi phí cài đặt và hỗ trợ sử dụng website: 18.000.000 triệu VND
 2. Chi phí hosting: 1.000.000/năm
 3. Chi phí tên miền: 1.000. 000/năm (edu.vn)
 4. Chi phí bảo dưỡng: 3.000.000/năm
 5. Tổng chi phí: 23.000.000 triệu VND
 6. Ghi chú: Chi phí trên chỉ là chi phí phát sinh ban đầu. Tùy theo nhu cầu khách hàng, chi phí có thể sẽ được cập nhật lại.

 1. Unlimited Content Authors.
 2. Recycle Bin.
 3. Content Localization.
 4. Drag and Drop Page Management.
 5. Version Management.
 6. Template Management.
 7. Page Preview.
 8. WYSIWYG Editor.

Mới 100%

Bảo hành 12 tháng bao gồm:

 • Cài đặt
 • Hướng dẫn sử dụng
 • Fix bug

Các đánh giá (0)

Không tìm thấy đánh giá

Cho đánh giá

Xin đăng nhập để đánh giá
Đăng nhập

Sản phẩm liên quan

Xem tất cả sản phẩm liên quan bên dưới

Subscribe To Our Newsletter